27 Ocak 2020, Pazartesi
Terkin

Sicil terkini için istenen belgeler

1) Vergi Dairesinden Çıkış Yapıldığına Dair Belge

2) Oda Kaydının Silindiğine Dair Belge

3) Sicil Tasdiknamesi Aslı