27 Ocak 2020, Pazartesi
Sicil Değişim

Sicil Değişimi için istenen belgeler

1) Kimlik Fotokopisi (1 adet)
2) Vergi Levhası yada Vergi Faaliyet Belgesi
3) Belediyeden alınan İş Yeri Adres Tespit Evrağı
4) Vesikalık Fotoğraf (1 adet)
5) Araç Sahipleri için Ruhsat fotokopisi veya Noter Satış Sözleşmesi
6) Vekaletname (Üye kendi değil ise)